Meiltä vastuullisesti sähköä kautta maan | Hangosta ⇔ Nuorgamiin

Aurinkovoiman kilpailukyky kasvaa

Aurinkovoima tarjoaa monia taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja käytännön etuja, mikä tekee siitä houkuttelevan ja kestävän energialähteen. Auringon säteily sisältää valtavan määrän energiaa, ja aurinkovoima on yksi nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä energiantuotantomuodoista. Aurinkovoima on puhdas, uusiutuva ja lähes rajaton energialähde, jonka ympäristövaikutukset ovat vähäisiä.

 

Aurinkovoimasta sähköä myös Suomessa

Myös Suomessa kannattaa hyödyntää auringosta saatavaa energiaa. Etelä-Suomen vuotuiset säteilymäärät ovat verrattavissa Keski-Eurooppaan. Vaikka Suomessa auringon säteilyn määrä vaihtelee vuodenajan mukaan, viileämmän ilmaston ansiosta aurinko­energian hyötysuhde on parempi. Suomessa aurinko- ja tuulivoiman tuotanto täydentävät toisiaan, sillä aurinkovoimaa saadaan eniten kesällä, kun taas tuulivoiman tuotanto on silloin vähäisempää. Aurinkovoima on jo maailmanlaajuisesti edullisin tapa tuottaa sähköä, ja sen kilpailukyky kasvaa myös Suomessa.

 

Teollisen mittakaavan aurinkovoima

Aurinkosähköä tuotetaan suurissa keskitetyissä aurinkopuistoissa, jolloin sitä kutsutaan teollisen mittakaavan aurinkovoimaksi. Näissä voimaloissa tuotetaan sähköä suurella määrällä paneeleita, ja tuotettu sähkö johdetaan yleensä sähköverkkoon. Aurinkopuistot voivat tuottaa huomattavia määriä sähköä, ja Suomen suurimmat suunnitteilla olevat hankkeet ovat teholtaan useita satoja megawatteja. Teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden rakentaminen vaatii merkittäviä investointeja ja infrastruktuuria. Suuret aurinkopuistot tarvitsevat laajan maa-alan, mutta niiden suunnittelussa voidaan pyrkiä hyödyntämään jo käytössä olevaa maa-aluetta tai käytöstä poistettuja turvepeltoja.

 

Aurinkosähkö paikallisesti tuotettuna

Aurinkovoimaa voidaan käyttää myös paikalliseen energiantuotantoon, esimerkiksi kauppojen, teollisuuslaitosten ja asuintalojen katoilla. Paikallisen tuotannon tavoitteena on käyttää aurinkopaneelien tuottama sähkö suoraan käyttökohteessaan, mikä lisää energiaomavaraisuutta ja vähentää verkosta ostettavan sähkön tarvetta. Aurinkosähköjärjestelmiä käytetään usein myös alueilla, joilla verkkosähköä ei ole saatavilla. Yleisimpiä omavaraisia sovelluksia ovat muun muassa kesämökit, veneet, väyläloistot, linkkimastot sekä saaristo- ja erämaakohteet.

 

Aurinkovoima on erinomainen energianlähde kuluttajalle monesta syystä:

1. Säästöt energiakustannuksissa

Aurinkopaneelien asentaminen voi merkittävästi vähentää kotitalouden sähköenergialaskuja. Kun aurinkopaneelit tuottavat sähköä, voit käyttää vähemmän verkosta ostettua sähköä, mikä näkyy pienempinä kuukausittaisina kustannuksina.

2. Energiariippumattomuus

Oman sähköntuotannon avulla voit vähentää riippuvuuttasi sähköyhtiöistä ja markkinoiden hintavaihteluista. Tämä tarjoaa vakautta ja ennustettavuutta kotitalouden energiakustannuksiin.

3. Ympäristöystävällisyys

Aurinko­energia on uusiutuva ja puhdas energianlähde, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä tai muita saasteita. Käyttämällä aurinko­energiaa voit pienentää hiilijalanjälkeäsi ja edistää kestävää kehitystä.

4. Parantunut energiatehokkuus

Aurinkopaneelien hyödyntäminen kannustaa kotitalouksia parantamaan yleistä energiatehokkuuttaan. Tämä voi johtaa lisäsäästöihin ja tehokkaampaan energian käyttöön.

5. Taloudellinen tuki ja kannustimet

Monissa maissa ja alueilla on saatavilla erilaisia tukia, verohelpotuksia ja kannustimia aurinkopaneelien asennukseen. Nämä voivat merkittävästi alentaa alkuinvestointikustannuksia ja lyhentää takaisinmaksuaikaa.

6. Alhainen huoltotarve

Aurinkopaneelit vaativat hyvin vähän huoltoa. Niissä ei ole liikkuvia osia, jotka voisivat kulua, ja niiden käyttöikä on pitkä, yleensä 25–30 vuotta tai jopa enemmän. Tämä tekee niistä pitkäaikaisen ja huolettoman energiaratkaisun.

7. Kotitalouden arvon nousu

Aurinkopaneelien asentaminen voi nostaa asunnon arvoa. Energiatehokkaat kodit, joissa on aurinkopaneelit, ovat usein houkuttelevampia ostajille ja voivat myydä nopeammin ja korkeammalla hinnalla.

8. Energiaomavaraisuus

Aurinkovoiman avulla kuluttajat voivat saavuttaa suurempaa omavaraisuutta energiantuotannossa, mikä on erityisen tärkeää alueilla, joilla sähkönsaanti saattaa olla epävarmaa tai kallista.

9. Verkkoon kytketyt järjestelmät

Monet aurinkopaneelijärjestelmät on kytketty sähköverkkoon, jolloin ylimääräinen tuotettu sähkö voidaan myydä takaisin verkkoon. Tämä voi tuoda lisätuloja ja entisestään parantaa investoinnin kannattavuutta.

10. Edistyvä teknologia

Aurinkopaneeliteknologian kehittyessä niiden tehokkuus ja kustannustehokkuus paranevat jatkuvasti. Tämä tekee aurinkovoimasta yhä houkuttelevamman vaihtoehdon kuluttajille.

 

Alkuperäinen lähde: 
https://energia.fi/energiatietoa/energiantuotanto/sahkontuotanto/aurinkovoima/