Meiltä vastuullisesti sähköä kautta maan | Hangosta ⇔ Nuorgamiin

Kotimainen tuulivoima kasvattaa sähkön saatavuutta

Tuulivoiman määrä Suomessa lisääntyy vauhdilla, mikä lisää energiaomavaraisuutta ja -turvallisuutta maailmantilanteen aiheuttaessa epävarmuutta energiahuoltoon. Kotimaisen tuulisähkön tuotanto kasvoi peräti 25 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tuulivoima onkin kasvanut yhdeksi merkittävimmistä sähköntuotantomuodoista.

Tuulivoima kattaa jo lähes viidenneksen Suomessa kulutetusta sähköstä

18,2 % Suomessa kulutetusta sähköstä katettiin vuonna 2023 tuulivoimalla. Se on maamme kolmanneksi suurin sähköntuotantomuoto, ja vain hieman vesivoimaa alhaisempi. Tuulivoima tulee kasvamaan Suomen suurimmaksi sähköntuotantomuodoksi tällä vuosikymmenellä. Vuonna 2023 tuulivoimaloiden yhteenlaskettu kapasiteetti Suomessa kasvoi 23 %. Uusien voimaloiden rakennus ajoitetaan kesäkauteen, jolloin niiden käyttöönotto tapahtuu usein loppuvuodesta. Siten suurin osa viime vuonna valmistuneista tuulivoimaloista alkoi tuottaa sähköä vasta aivan vuoden lopussa antaen täyden panoksensa tuotantolukuihin vasta tänä vuonna.

Tuotanto ja hinnat vaihtelevat sään mukaan

Tuulivoiman tuotanto vaihtelee tuulisuuden mukaan. Kovalla tuulella sähköntuotantoa on paljon ja sähkö on edullisempaa, koska raaka-ainetta on runsaasti tarjolla. Tuulisuus vaihtelee alueittain ja aina jossakin päin maata tuulee riittävästi tuulivoimatuotannon hyödyksi. Tuore selvitys osoittaa, että nykyistä hajautetumpi tuulivoimaloiden rakentaminen vähentäisi merkittävästi ajanjaksoja, jolloin sähköntuotantoa on vain vähän tarjolla tietyn alueen heikkojen tuulien vuoksi.

Lähteet:

Suomen Tuulivoimayhdistyksen tuulivoimatilastot 2023

Energiateollisuuden sähkövuosi 2023 -tilasto