Meiltä vastuullisesti sähköä kautta maan | Hangosta ⇔ Nuorgamiin

Tuulivoimalat kattavat jo lähes viidenneksen maan sähkönkulutuksesta

Vuoden 2023 lopulla Suomessa oli yhteensä 1601 toimivaa tuulivoimalaa, joiden yhteinen kapasiteetti oli 6949 MW. Samana vuonna tuulivoimalat tuottivat 14,4 TWh sähköä, mikä kattoi noin 18 prosenttia maan sähkönkulutuksesta. Kotimaisen tuulisähkön tuotanto kasvoi vuonna 2023 peräti 25 %.

Tuulivoima-ala saavutti vuoden 2020 tuotantotavoitteen vahvan teknologisen kehityksen ansiosta, sillä uudet tuulivoimalat ovat tehokkaampia kuin vanhemmat.

Tuulivoimaa - rannikon tuulipuistoista sisämaan korkeisiin torneihin

Maalle rakennettavissa tuulipuistoissa on tyypillisesti 6–20 voimalaa, mutta suurimmilla alueilla niitä voi olla yli 100. Maalle suunnitellut tuulivoima-alueet sijaitsevat ympäri maata, mutta suurempi keskittymä on Pohjanlahden rannikolla. Korkeammat tornit mahdollistavat tuulivoimaloiden rakentamisen myös metsäiseen sisämaahan, jossa parhaat tuuliolosuhteet ovat korkeammalla kuin rannikolla.

Merituulet haltuun uusilla hankkeilla

Merelle rakennettavat tuulivoimalat ovat yleensä teholtaan 3–7 MW. Suunnitteilla olevissa hankkeissa on yhteensä noin 380 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on noin 2 800 MW. Merituulivoima-alueet sijaitsevat lähellä rannikkoa (noin 2–20 kilometrin etäisyydellä) ja vaihtelevat pinta-alaltaan.

 

Lähteet: Motiva, Suomen Tuulivoimayhdistys ry