Meiltä vastuullisesti sähköä kautta maan | Hangosta ⇔ Nuorgamiin

Ympäristöystävällinen sähkösopimus – Sähkön alkuperien erot

Kun vertaillaan sähkösopimuksia, on helppo keskittyä pelkkään hintaan, sillä pistorasiasta tuleva sähkö toimii samalla tavalla myyjästä riippumatta. Sähkön tuotannossa on kuitenkin suuria eroja, eikä halvin sähkösopimus aina ole paras vaihtoehto.

Sähkösopimusten merkittävin ero ympäristön ja arvojen kannalta on sähkön alkuperä. Erilaisia ratkaisuja on tarjolla niin paljon, että kuluttajan voi olla vaikea löytää omia arvojaan ja toiveitaan vastaavaa sopimusta. Alla on listattu tyypilliset vaihtoehdot sähkön alkuperäksi.

 

Sekasähkö

Sekasähkö, jonka alkuperä on määrittelemätön, voidaan tuottaa millä tahansa tavalla. Usein sekasähkö on halvinta mahdollista energiaa. Sekasähkön ostajan rahoista osa menee väistämättä fossiilisten polttoaineiden käyttöön, ja myyjä päättää, mistä sähkönsä hankkii.

Energiaviraston mukaan vuonna 2022 alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauma Suomessa oli seuraava: fossiiliset energialähteet ja turve 70,22 %, ydinvoima 18,20 %, sekä uusiutuvat energialähteet 11,68 %.

 

Biosähkö

Biopolttoaineilla tarkoitetaan puuta, turvetta ja hakkuujätettä. Biopolttoaineiden tuotanto on usein paikallista, ja niiden hiilijalanjälki on varsin pieni verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Biosähköä myyvät lähinnä biopolttoaineilla energiaa tuottavat yritykset. Vaikka biopolttoaineita käytetään paljon pienessä tuotannossa, puusta syntyy viidennes Suomessa käytettävästä energiasta.

 

Fossiiliton tai päästövapaa sähkö

Päästöttömäksi tai fossiilittomaksi sähköksi kutsutaan sähköä, jonka tuotanto ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä eikä kuormita ilmastoa. Usein tämä tarkoittaa pääosin ydinvoimalla tuotettua sähköä. Ydinvoiman rinnalla saatetaan käyttää tuuli- ja vesivoimaa. Kyse ei siis ole uusiutuvista energiamuodoista. Markkinoilla on myös täysin ydinvoimalla tuotettuja sähkösopimuksia.

 

Uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähkö

Uusiutuvilla energiamuodoilla tarkoitetaan yleisesti tuuli-, aurinko- ja vesivoimaa. Nämä tuotantomuodot eivät kuluta luonnonvaroja tai tuota päästöjä. Tulevaisuudessa uusiutuvien energiamuotojen joukkoon voivat liittyä myös aalto- ja vuorovesivoimalat. Uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä tulisi ostaa myyjältä, joka huolehtii energian alkuperätakuista. Joissain tapauksissa voit itse valita, haluatko erityisesti vain aurinko-, tuuli- tai vesivoimaa.